Apa itu BIASISWA TUN MAHATHIR - YPC ?

Biasiswa TUN MAHATHIR-YPC adalah sebuah Biasiswa khas yang telah diwujudkan untuk membantu pelajar-pelajar yang berminat untuk mengikuti pengajian tinggi di Kolej YPC.
Kelayakan memohon

Pelajar lepasan SPM dengan minima 5 kredit dan warganegara Malaysia. Nilai Biasiswa ini adalah biasiswa penuh untuk membiayai yuran pengajian tahap Foundation.
Yayasan Pendidikan Cheras
Pendaftaran Biasiswa TUN MAHATHIR-YPC
Close

Maklumat Pemohon  (Semua Maklumat perlu dilengkapkan)

Kursus Yang Dipohon
Nama Pemohon (mengikut K/P):
No. K/P:
Tel (H/P):
Tel (R):
Warganegara:
Alamat:
E-mail:

Maklumat Peperiksaan SPM (Pelajar SPM 2013 boleh menggunakan Keputusan Percubaan)

Bahasa Melayu:  Gred
Bahasa Inggeris:
Matematik:
Lain-lain subjek yg kredit: (sila nyatakan) Cth: Sains
Lain-lain subjek yg kredit: (sila nyatakan)
Lain-lain subjek yg kredit: (sila nyatakan)
Jumlah Kredit (Jumlah gred A,B atau C)
Tahap Pendidikan Yang Tertinggi
Sekolah:

Maklumat Bapa / Penjaga

Nama Bapa:
No. K/P:
No. Tel (H/P):
Pekerjaan:
Majikan: Kerajaan
Swasta
Jumlah Tanggungan:
Pendapatan Sebulan:
Jenis Kediaman: Sendiri
Sewa

Maklumat Ibu / Penjaga

Nama Ibu:
No. K/P:
No Tel (H/P):
Warganegara:
Pekerjaan:
Majikan: Kerajaan
Swasta
Pendapatan Bulanan:

Saya mengaku dengan sebenar-benarnya bahawa semua keterangan yang telah diberikan adalah benar.
Pihak Yayasan Pendidikan Cheras berhak membatalkan dan menarik balik biasiswa yang diberikan kepada saya sekiranya maklumat yang diberikan adalah TIDAK BENAR.
Ya, maklumat diberikan adalah benar.

Form provided by Freedback.
Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diterima.
Biasiswa Tun Mahathir-YPC